Teglsten på fredet hus.

test

Heide 0941 Renovering af tagkonstruktion på bevaringsværdigt ejendom med rygning i mørtel. Heide 0951

Tags: